Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOCEN

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

 1. W regulaminie zastosowaliśmy pojęcia, którym nadaliśmy określone, podane poniżej, znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży produktów
 • Sprzedawca – Fundacja BioEdukacji z siedzibą ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201112, REGON 01577966400027, NIP 5262823449.
 • Kupujący, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, a także posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów Zestawów Edukacyjnych od Sprzedawcy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Termin realizacji zamówienia – termin dostawy Towaru do Kupującego, uzgodniony i zaakceptowany przez każdą ze Stron.
 • Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 • Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową sklepu BioCentrum Edukacji Naukowej działającą pod adresem www.sklep.biocen.edu.pl
 • Towar – oznacza produkty i zestawy, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedawcy przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem sprzedaży
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Kupującym na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 1. Regulamin określa zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem sklep.biocen.edu.pl
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów.
 3. W Sklepie Internetowym BioCEN nie prowadzimy sprzedaży hurtowej.
 4. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.
 5. Wszelkie prawa do Strony Internetowej oraz Towarów, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres do korespondnecji: BioCentrum Edukacji Naukowej, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
 2. Adres email: biocen@iimcb.gov.pl
 3. Adres do wysyłki reklamowanego lub zwracanego towaru: BioCentrum Edukacji Naukowej, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

§ 3 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie Sklepu Internetowego BioCEN pod adresem www.sklep.biocen.edu.pl
 2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym BioCEN są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski a ich oferta jest na bieżąco aktualizowana.
 3. Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny].

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym możesz składać poprzez witrynę internetową sklep.biocen.edu.pl na dwa sposoby:
  • przez konto użytkownika – jeśli zarejestrujesz konto w naszym Sklepie Internetowym oraz zaakceptujesz Regulamin
  • bez konieczności zakładania konta użytkownika – jeśli zaakceptujesz Regulamin.
 2. Jako Klient naszego Sklepu Internetowego możesz:
  • robić w nim zakupy i korzystać z indywidualnych rabatów,
  • oceniać i opiniować produkty,
 3. Jako zarejestrowany użytkownik sklepu możesz śledzić swoją aktywność w naszym systemie
 4. Zarejestrujesz się podając adres email w polu formularza rejestracyjnego.
 5. Po zarejestrowaniu się otrzymasz emailem hasło do zalogowania się do swojego konta.
 6. Po zalogowaniu się możesz uzupełnić swoje dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, którą znajdziesz pod adresem sklep.biocen.edu.pl/polityka-prywatnosci. [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]
 8. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Swoje dane możesz zmieniać w panelu użytkownika. O zmianach w regulaminie powiadomimy Cię w komunikacie, który wyświetli Ci się na stronie logowania, kiedy pierwszy raz od zmiany regulaminu zalogujesz się na stronie naszego sklepu. Zmiany w regulaminie zaakceptujesz poprzez kliknięcie w polu tego komunikatu. Jeśli nie zaakceptujesz zmian w regulaminie, system Cię wyloguje. W takiej sytuacji kontynuujesz zakupy w naszym sklepie internetowym jako Klient niezalogowany lub niezarejestrowany na zasadach, które określa aktualny regulamin. Złożone wcześniej zamówienia realizujemy na zasadach, jakie określa regulamin, który obowiązywał podczas składania tych zamówień. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego.
 9. Aby dokonać zakupu w naszym Sklepie Internetowym, jako Kupujący powinieneś:
  • zapoznać się z treścią oferty danego produktu,
  • dodać wybraną liczbę produktów do koszyka – jeśli są dostępne,
  • wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu (jeśli dostępna więcej niż jedna opcja),
  • wybrać sposób płatności (jeśli dostępna więcej niż jedna opcja),
  • podać dane do wysyłki produktu,
  • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  • złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Kupuję i płacę”.
 10. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu
 11. Ważność złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli w tym czasie nie odbierzesz zamówienia, nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.
 12. Potwierdzenie złożenia zamówienia wyślemy na adres e-mail podany zamówieniu.
 13. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli spełnione są, podane poniżej, minimalne zalecane wymagania, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  • włączona w przeglądarce obsługa języka Javascript,
  • włączona w przeglądarce obsługa ciasteczek i danych stron.
 14. Korzystając z naszego sklepu internetowego nie możesz dostarczać treści bezprawnych.
 15. W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego, którą zawarliśmy z tobą przy rejestracji Twojego konta użytkownika.
 16. Reklamacje na usługi naszego sklepu związane z działaniem Twojego konta użytkownika oraz działaniem sklepu internetowego możesz złożyć na adres: biocen@iimcb.gov.pl. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia, w którym ją otrzymamy.
 17. Wystawiając opinie o produktach w Sklepie Internetowym sklep.biocen.edu.pl nie możesz zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: używać wulgaryzmów, nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizmu, uwłaczać czyjejś godności, głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, podawać informacji, które noszą znamiona przestępstwa, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe, służą promowaniu produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec nas lub odsyłają do ofert produktów i usług takich podmiotów. Jeśli nie stosujesz się do tej zasady, możemy usunąć lub zmodyfikować opinię sprzeczną z tym regulaminem, aby uniemożliwić dostęp do niej innym użytkownikom.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Ceny wszystkich produktów na stronach Sklepu Internetowego BioCEN są wyrażone w złotych polskich.
 2. Podana cena jednostkowa produktu jest kwotą do zapłaty. W związku z podmiotowym zwolnieniem Sprzedawcy z podatku VAT (podatku od towarów i usług) na podstawie art.43 ust.1 p.26 ustawy o VAT, Sprzedawca wystawia fakturę bez VAT.
 3. Cena produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki.
 4. Za zamówienie możesz zapłacić
  • przelewem (przedpłata)
  • elektronicznie przez Przelewy 24 (przedpłata)
 5. Gwarantujemy autentyczność oraz integralność treści wystawianych faktur
 6. Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze podane błędnie podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 7. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Wymagamy pisemnego poinformowania o zmianie adresu e-mail. W przeciwnym wypadku korespondencja wysyłana będzie na dotychczasowy adres e-mail i traktowana będzie jako doręczona prawidłowo.

§ 6 DOSTAWA

 1. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy.
 2. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów sprawdzisz na sklep.biocen.edu.pl/dostawa.
 4. O ile nie wskazano inaczej w potwierdzeniu Zamówienia termin realizacji zależny jest od wielkości zamówienia i wynosi:
  • dla zamówień do 5 zestawów zamówienie realizowane jest do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Ze względu na specyfikę zestawów oraz warunki przechowywania odczynników, wysyłki realizowane są wyłącznie od poniedziałku do środy.
  • dla zamówień powyżej 5 zestawów termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie, przed ostatecznym przyjęciem zamówienia do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę paczki za pośrednictwem Dostawcy
 6. Odbierając przesyłkę, którą dostarczył przewoźnik, Klient podpisuje potwierdzenie odbioru. W momencie wydania produktu, na Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 
 8. Kiedy nie możemy zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Ciebie, możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Jednocześnie informujemy Cię pisemnie o Twoim prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na nasz koszt. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy, a my ponosimy koszt zwrotu rzeczy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny oraz ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towarów do Sprzedawcy).
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy na piśmie lub emailem  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępnego tutaj – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towary których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towarów w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru (w stanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym) na rachunek bankowy Kupującego wskazany przez Kupującego lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 5. Zwrot Towarów powinien nastąpić na adres BioCentrum Edukacji Naukowej, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa.

§8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący będący Konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym oraz innych przepisach prawa rękojmi
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący będący Konsumentem może, według swojego wyboru na zasadach oraz w terminach określonych w przepisach prawa :
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  •  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży  (chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady)
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego będącego Konsumentem na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w pkt. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi bezzwłocznie, nie później niże w terminie 14 dni od dnia złożenia Reklamacji
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu wskazanego w przepisach powszechnie obowiązujących.
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo podawana przez producenta Towaru lub jego dystrybutora.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kupujący, składając zamówienie, akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności Sprzedawcy dostępną pod adresem sklep.biocen.edu.pl/polityka-prywatnosci
 2. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 3. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca, tj. Fundacja BioEdukacji z siedzibą ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, KRS 0000201112, REGON01577966400027, NIP 5262823449.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klupujących w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia przyjęcie i realizację Zamówienia Kupującego.
 6. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, a także usuwania.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych również w przypadku, gdy obowiązuje jeszcze okres, w którym Kupujący może jeszcze wnieść reklamację lub pozew do sądu.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii, systemów informatycznych, decyzji administracyjnych, przepisów prawa). Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia  jej opublikowania na Stronie Internetowej . Sprzedawca poinformuje Kupujących o wejściu w życie nowego Regulaminu lub o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości widocznej na Stronie Internetowej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020
Przewiń do góry