Słodki świat enzymów

450,00  z VAT

Brak w magazynie

Opis

Zestaw umożliwia przeprowadzenie trzech niezależnych doświadczeń dotyczących metabolizmu cukrów. Pozwala na badanie reakcji enzymatycznej hydrolizy: skrobi przez amylazę, laktozy z mleka przez laktazę oraz sacharozy przez inwertazę.

Dołączony alginian sodu pozwala przeprowadzić wykorzystywany w przemyśle proces immobilizacji enzymów.

Zestaw podstawowy zawiera:

 • ilustrowany przewodnik dla nauczyciela
 • karty pracy dla uczniów
 • płytę CD
 • 120 μl enzymu alfa-amylaza
 • 24 ml enzymu laktaza
 • 20 ml enzymu inwertaza
 • 20 g skrobi
 • 2 x 1 g glukozy
 • 10 g laktozy
 • 2 x 2,5 g sacharozy w probówce 50 ml
 • 1 butelka jodyny
 • 2 butelki z 1 g alginianu sodu
 • 15 g chlorku wapnia
 • 100 pasków diagnostycznych do wykrywania glukozy
 • 10 płytek plastikowych z 25 dołkami
 • 10 pipet pasterowskich o pojemności 1 ml
 • 5 strzykawek o pojemności 10 ml
 • 1 probówka o poj. 50 ml z podziałką
 • 1 butelka o poj. 125 ml na roztwór jodyny
 • 1 łyżeczka
 • 5 plastikowych kubeczków
 • 5 plastikowych kieliszków
 • 5 sitek
 • 5 mieszadełek
 • wata bawełniana

CO NALEŻY DODATKOWO PRZYGOTOWAĆ?

 • wodę destylowaną
 • mleko
 • drożdże

Enzymy można przechowywać do 12 miesięcy w temp. +4oC.

 

PRODUKT POMAGA ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Wymagania ogólne

 • II. Znajomość metodyki badań biologicznych na III i IV etapie edukacyjnym.
  Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski;

Treści kształcenia, III etap edukacyjny

 • VI. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
  3. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: 4) przedstawia miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wchłaniania głównych grup związków organicznych;

Treści kształcenia, IV etap edukacyjny, zakres podstawowy.

 • 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń: 3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;

Treści kształcenia, IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony

 • III. Metabolizm 1. Enzymy. Uczeń:
  1) podaje charakterystyczne cechy budowy enzymu białkowego;
  2) opisuje przebieg katalizy enzymatycznej;
  3) wyjaśnia, na czym polega swoistość enzymów; określa czynniki warunkujące ich aktywność (temperatura, pH, stężenie soli, obecność inhibitorów lub akty wa torów);

Zalecane na IV etapie edukacyjnym doświadczenia. Uczeń:

 • 1) planuje i przeprowadza doświadczenie: b) pokazujące aktywność wybranego enzymu.

Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszych materiałów. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji.

Słodki świat enzymów

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Wymiary 35 × 26 × 10 cm
Przewiń do góry