740,00  z VAT

Brak w magazynie

Opis

Zestaw umożliwia zapoznanie się z podstawową techniką analizy DNA – elektroforezą. Uczniowie otrzymują próbki DNA – namnożone fragmenty sekwencji DNA pochodzące od czterech spokrewnionych ze sobą osób oraz jednej osoby nie spokrewnionej. Celem doświadczenia jest rozdział elektroforetyczny cząsteczek DNA i ustalenie wzoru dziedziczenia poszczególnych alleli.

Zestaw zawiera zapasowy nadmiar każdej z próbek DNA.

Doświadczenie mogą przeprowadzić cztery zespoły uczniów. Sugerowana liczba uczniów w jednym zespole to 4-6 osób.

CO ZAWIERA ZESTAW:

 • ilustrowany przewodnik dla nauczyciela
 • kartę pracy dla uczniów
 • płytę CD
 • 3 x 0,4 g agarozy w proszku
 • 100 ml stężonego 15 x buforu TBE
 • próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 30 mikrolitrów).
 • 55 mikrolitrów standardu wielkości DNA
 • 2 x 35 mikrolitrów barwnika do elektroforezy
 • 4 zestawy aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody z „krokodylkami”, grzebyk)
 • 50 ml barwnika AZUR A stężonego 2 x
 • 5 pipet
 • 5 par lateksowych rękawiczek
 • 60 sztuk jednorazowych końcówek
 • 2 płaty elektrod
 • 1 probówka 50 ml z podziałką

CO NALEŻY DODATKOWO PRZYGOTOWAĆ:

 • baterie 9 V lub zasilacz
 • wodę destylowaną
Próbki DNA i standard wielkości DNA można przechowywać do 6 miesięcy w temp. +4oC.
Po wykorzystaniu odczynników zamów ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY!
PRODUKT POMAGA ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Wymagania ogólne, zakres podstawowy.

 • II. Rozumowanie i argumentacja.
  Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Treści kształcenia, zakres podstawowy.

 • 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń: 6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka);

Wymagania ogólne, zakres rozszerzony.

 • III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. Uczeń rozumie i stosuje terminologię biologiczną; planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i doświadczenia biologiczne;
 • V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, dobierając racjonalne argumenty. Dostrzega związki między biologią a innymi dziedzinami nauk przyrodniczych i społecznych. Rozumie znaczenie współczesnej biologii w życiu człowieka.

Treści kształcenia, zakres rozszerzony.

 • 5. Genetyka mendlowska. Uczeń:
  1) wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia genetyki klasycznej (allel, allel dominujący, allel recesywny, locus, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp);
  2) przedstawia i stosuje prawa Mendla;
 • 8. Biotechnologia molekularna, inżynieria genetyczna i medycyna molekularna. Uczeń:
  7) przedstawia różnorodne zastosowania metod genetycznych, m.in. w kryminalistyce i sądownictwie, diagnostyce medycznej i badaniach ewolucyjnych.

Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszych materiałów. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji

Badamy DNA

Dodatkowe informacje

Waga 2 kg
Wymiary 20 × 20 × 20 cm
Przewiń do góry